fbpx

Parodontologija

Parodontopatija je oboljenje koje zahvata potporni aparat zuba i ako izuzmemo karijes predstavlja najrasprostranjenije oboljenje. Smatra se da približno 90% stanovništva ima neki oblik parodontopatije.

Prvi simtptom bolesti je najčešće neupadljivo krvarenje desni. Izazivač parodontopatije je dentalni plak koga 80% čine bakterije. On predstavlja bezbojnu,meku naslagu na zubima koja se može ukloniti jedino pravilnom tehnikom pranja zuba. Ukoliko je oralna higijena neodgovarajuća parodontopatija se može pojaviti već u ranoj mladosti.

U simptome I znake parodontopatije spadaju:
– Krvarenje i upala desni – gingivitis
– Prisustvo zubnog kamenca i konkremenata
– Neprijatan zadah
– Prisustvo parodontalnih džepova
– Povlačenje desni i ogolićavanje vratova zuba
– Pomeranje zuba
– Klaćenje i ispadanje zuba u završnoj fazi

Lečenje parodontopatije

Lečenje parodontopatije traje dugo i zahteva strpljenje i motivisanost samog pacijenta. Cilj terapije je sprečavanje težeg oblika parodontopatije. Terapija može biti konzervativna, hirurška Ili kombinovana.

Konzervativna terapija

U početnoj fazi kada je prisutan gingivitis pristupa se uklanjaju kamenca i mekih naslaga uz pomoć ultrazvučnog aparata. Nakon toga se zubi poliraju uz pomoć specijalnih četkica i pasti do potpunog uklanjanja naslaga. Pacijent se obučava i motiviše kako na adekvatan način da vodi računa o oralnoj higijeni.Ukoliko su evidentni parodontalni džepovi pristupa se obradi džepova uz pomoć specijalnih kireta i uz medikamentoznu terapiju ako je neophodna. Iz džepova se uklanja patološki izmenjeno tkivo parodoncijuma. Intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji i bezbolna je.

Hirurška terapija

Ukoliko se radi o dubokim parodontalnim džepovima, neophodna je hirurška terapija koja se naziva – režanj operacija. Pravi se rez na gingivi i pod direktnom kontrolom oka čiste džepovi. Ukoliko postoje koštana razaranja, kost se nadoknađuje postavljanjem vestačke kosti u obliku granula. Po završenom zahvatu gingiva se ušiva,a konci skidaju nakon 7-10 dana.

Svoj pregled možete zakazati ovde, a možete nas i posetiti ovde

Radno Vreme

Ponedeljak-petak
12:00 - 19:00
Subota
12:00 - 17:00
Nedelja
Zatvoreno