fbpx

Protetika

Protetika je grana stomatologije koja se bavi rekonstrukcijom izgubljenog tkiva i zuba i stvaranjem sto idealnije funkcionalne i estetske celine. Može se podeliti na mobilnu, fiksnu i kombinovanu.

MOBILNA

Mobilne nadoknade se skidaju i mogu nadoknaditi deo izgubljenih zuba (parcijalne proteze) i potpuni nedostatak zuba (totalne proteze). U zavisnosti od materijala delimo ih na plastične izrađene od specijalno akrilatnog materijala i vizil proteze koje imaju metalnu osnovu i mnogo su komfornije za pacijenta.

Proteze (parcijalne i totalne)

Proteze delimo na totalne i parcijalne. Totalne proteze se izrađuju u slučaju potpune bezubosti, dok kod pacijenata koji su sačuvali manji broj zuba, rešenje predstavljaju parcijalne proteze. Parcijalne proteze se vezuju za preostale zube pomoću kukica ili atačmena (kopče ili drikeri), pri čemu parcijalna proteza može biti akrilatna ili skeletirana (poznata i pod nazivom vizil proteza). Parcijalna akrilatna proteza se izrađuje u potpunosti od materijala akrilata i vezuje se za ostale zube žičanim kukicama pa je kao takva manje izdržljiva od skeletirane. Zbog toga se danas ređe koristi, ali je njena prednost što je ekonomski pristupačnija.

Parcijalna skeletirana (vizil)  proteza je kvalitetnije rešenje jer osim veće izdržljivosti zbog metalnog skeleta, pacijentu pruža i veći komfor zbog manje površine dela proteze koji se naslanja na meka tkiva ( nepce, podjezični predeo). Na taj način je smanjen osećaj stranog tela u ustima. Njena prednost je i vezivanje za prirodne preostale zube pomoću preciznije izrađenih livenih kukica što obezbeđuje znatno bolju stabilnost u ustima. Umesto kukica, kao još bolja veza sa susednim zubima na skeletiranim protezama se mogu ugraditi i atečmeni. Atečmeni čvrsto i stabilno drže protezu u ustima, a skriveni su u delu proteze koji nije vidljiv spolja. U tim situacijama na nosećim zubima se moraju izraditi namenske krune koje sa protezom se vezuju po principu ključa i brave.

Sve proteze se izrađuju u vrlo kratkom roku od 3 do 7 dana zavisno od vrste proteze.

FIKSNA

Fiksna protetika je proces koji predstavljaju nadoknade koje se trajno cementiraju na postojeće zube. Nadoknađuju destrukcije prirodne krune zuba, nastale usled velikih karijesnih lezija i trauma. Mogu poslužiti i kao estetsko preoblikovanje postojećih zuba ukoliko pacijenti nisu zadovoljni sa bojom, oblikom, veličinom ili položajem. Vremenski period za izradu je 3-7 dana.

 METALOKERAMIČKE KRUNICE I MOSTOVI

Fiksne nadoknade izrađene od metala i keramike. Mogu biti sa rubom u metalu ili u keramici što je estetski lepše.Nakon brušenja zuba, uzima se otisak i tehničar u laboratoriji izrađuje krunice.

Bezmetalne (keramičke) krune

Protetika je imala težak zadatak. Nije bilo lako pronaći materijal koji je sa jedne strane estetski prihvatljiv, a sa druge strane opet dovoljno otporan da izdrži sve sile koje se razvijaju prilikom žvakanja. Cirkonijum-dioksid i Litijum-disilikat su materijali koji su poslednjih nekoliko godina napravili istinsku revoluciju u stomatologiji. Osnovne karakteristike ovih materijala su prelamanje svetlosti i transparencija koja je vrlo slična prirodnom zubu. Pored ovoga, ove materijale karakteriše i izuzetna mehanička otpornost koja je na nivou ranije korištenog metala.dok se istovremeno postiže odličan estetski efekat zahvaljujući keramici na površini. Osim visoke izdržljivosti i odlične estetike, ove nadoknade su i finansijski povoljne pa predstavljaju i najčešći izbor pacijenata.

BIOHPP

Materijal najnovije generacije, služi za izradu fiksnih i mobilnih nadoknada. BIokompatibilan, visoke elastičnosti koja je slična ljudskoj kosti, predstavlja idealno rešenje za protetiku na implantima. Bele je boje i estestki prihvatljiv za rešenja koja ne zahtevaju metalnu osnovu. Osnova nadoknade je BIOHPP material preko koga se postavlja kompozitni materijal visokog kvaliteta.Ono što je najbitnije, moguća je korekcija nadoknade u svakom momentu, čak i korekcija boje i oblika, što nije slučaj kod metalokeramičkih i keramčkih nadoknada.

KOMBINACIJA FIKSNE I MOBILNE

Idealno rešenje kod osoba kod kojih nema dovoljno zuba u bočnoj regiji. Ono sto je najbitnije je veza fiksnog i mobilnog dela. To su precizni vezni elementi-atečmeni koji se po principu drikera vezuju i spajaju fiksni i mobilni deo u jednu funkcionalnu celinu. Estetika kod ovakvog tipa proteze je na najvišem nivou jer su ovi vezivni elementi nevidljvi u odnosu na kukice kod ostalih proteza. Atečmeni mogu da se postave na krunice, korenove preostalih zuba kao retencija za totalne proteze kao i na implante.

Svoj pregled možete zakazati ovde, a možete nas i posetiti ovde

Primeri
pre i posle

Radno Vreme

Ponedeljak-petak
12:00 - 19:00
Subota
12:00 - 17:00
Nedelja
Zatvoreno